Άρθρα - Επιστημονικές ανακοινώσεις Γιάννη Τζαβάρα

[Για να δείτε την Περίληψη ή και ολόκληρο το κείμενο κάποιου από τα παρακάτω αναφερόμενα άρθρα, κάνετε κλικ πάνω στον τίτλο του.]

 

1. «Προβλήματα και προτάσεις για μια νεοελληνική μετάφραση του Sein und Zeit του Μάρτιν Χάιντεγγερ». Φιλοσοφία. Επετηρίς του Κέντρου Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών 4 (1974), 449-458.

2. «Η ριζική αναγκαιότητα κατά τον Χάιντεγγερ. Μια προσπάθεια για πρόσβαση στο Είναι και χρόνος». Εποπτεία 29 (1978), 955-960.

3. «Ένα κείμενο του Αριστοτέλη για την αλήθεια. Των Μετά τα Φυσικά Θ 10». Εποπτεία 34 (1979), 415-428.

4. «Η σχέση της αμφιβολίας προς το σκέπτεσθαι και την πίστη στον Κίρκεγκωρ». Φιλοσοφία. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών 8-9 (1978-79), 401-418.

5. «Σχόλια στο προοίμιο του Παρμενίδη». Εποπτεία 45 (1980), 311-326.

6. Βιβλιοκρισία στο έργο του Hans Wagner: Φιλοσοφία και σκέψη (Philosophie und Reflexion), Εισαγωγή-Μετάφραση Ν. Αυγελή, Α΄ τόμος, Θεσσαλονίκη 1981. Δημοσιεύτηκε στη Φιλοσοφία (Επετηρίδα του ΚΕΕΦ της Ακαδημίας Αθηνών) 10-11 (1980-81), 514-516.

7. «Η τεχνική της πανεπιστημιακής συζήτησης». (Διασκευή από τα γερμανικά). Σύγχρονη εκπαίδευση 6 (1982), 85-89.

8. Πώς γράφεται μια επιστημονική εργασία (Βοηθητικό εγχειρίδιο για τα σεμινάρια, δακτυλογραφημένο), Ρέθυμνο 1981, 22 σ.

9. «Ελληνική φιλοσοφική βιβλιογραφία».

Τεύχος 1, Ρέθυμνο 1982, 47 σ.

Τεύχος 2, Ρέθυμνο 1983, 27 σ.

Τεύχη 3-15, Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 1-5 (1984-1988).

10. «Η απεραντοσύνη του χρόνου. Έρευνα στον Αριστοτέλη». Αριάδνη (= Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης) 2 (1984), 126-139.

11. Βιβλιοπαρουσίαση του έργου: Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία, Αρετής μνήμη. Αφιέρωμα εις μνήμην του Κ.Ι. Βουρβέρη, Αθήνα 1983, 384 σ. Δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 1 (1984), 206-208.

12. «Ο Ζαρατούστρα του Νίτσε ως κήρυκας του ολέθρου». Φιλοσοφία. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών 15-16 (1985-86), 398-443.

13. «Πίνακας φιλοσοφικών περιοδικών». Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 4 (1987), 238-247.

14. «Διαλεκτική κίνηση στη φιλοσοφία της τέχνης του Χάιντεγγερ». (Συμμετοχή στο 3ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας με θέμα: Η έννοια της διαλεκτικής). Δημοσιεύτηκε στον τόμο: Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, Η διαλεκτική. Αθήνα 1988, 383-387.

15. Βιβλιοπαρουσίαση του έργου: Charalambos Apostolopoulos, “Phaedo Christianus”, Dissertation, Frankfurt a. M. 1986. Δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 4 (1987), 331-332.

16. “Heideggers Unterscheidung zwischen Zuhandenheit und Vorhandenheit”. Philosophisches Jahrbuch 96 (1989), 367-371.

17. Σειρά άρθρων με βιογραφίες φιλοσόφων στην Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Παγκόσμιο βιογραφικό λεξικό, Αθήνα 1983 κ.ε.

18. «Η θεμελιώδης Οντολογία του Μάρτιν Χάιντεγγερ». (Συμμετοχή στο Συμπόσιο με θέμα «Χάιντεγγερ και Αντόρνο – ο διάλογος που δεν πραγματοποιήθηκε», το οποίο διοργάνωσε το Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών στις 22-24 Νοεμβρίου 1989). Λεβιάθαν  8 (1990), 21-26.

19. «Πυθαγόρειες επιδράσεις στη φιλοσοφία του Εμπεδοκλή». (Ανακοίνωση στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας, Σάμος 22-26/8/1991). Δημοσιεύτηκε στο: Κωνσταντίνος Βουδούρης (επιμ.): Πυθαγόρεια Φιλοσοφία, Αθήνα-Σάμος 1992, 189-194.

20. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τομέας Φιλοσοφίας: Συμπόσιο Wittgenstein. Επιμέλεια έκδοσης: Γιάννη Τζαβάρα. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1991, 206 σ.

21. «Ο χρόνος της καθημερινότητας στον Αριστοτέλη και στον Heidegger». Ζήνων 10-12 (1989-91), 15-19.

22. «Φιλοσοφική προσέγγιση στο Διονυσιακό και Απολλώνιο πνεύμα». Περιοδικό D & A Spirit 2 (1993), 142-144.

23. «Ο εξωπραγματικός χαρακτήρας του καλλιτεχνήματος κατά τον Martin Heidegger». (Συμμετοχή στο 6ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας με θέμα: «Αισθητική και Φιλοσοφία της τέχνης», Αθήνα 18-20/5/1994). Δημοσιεύτηκε στο: Παύλος Χριστοδουλίδης (επιμ.): Αισθητική και θεωρία της τέχνης. Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα 1994, 179-183.

24. «Το διονυσιακό στοιχείο κατά τον πρώιμο Νίτσε». Ανακοίνωση στην εκδήλωση: «Ο Νίτσε και η Ελλάδα» που διοργάνωσαν στις 8-9/12/1994 το Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.

25. Επίμετρο στο βιβλίο του Γιάννη Τζερμιά: Περί φύσεως. Μία ζωγραφική βασισμένη στον Εμπεδοκλή. Εκδόσεις Γαβριηλίδης, Αθήνα 1995. (Το βιβλίο περιέχει μεταφράσεις από το βιβλίο του Γ. Τζαβάρα: Η ποίηση του Εμπεδοκλή, Αθήνα-Γιάννινα 1988).

26. «Μια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της φιλοσοφίας στη Μέση Εκπαίδευση». Διάλεξη ενώπιον φιλολόγων της Ανατολικής Αττικής, Παλλήνη 11/4/1994. Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό: Φιλοσοφία και Παιδεία 1 (1995), τεύχος 3, 12-14.

27. Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τομέας Φιλοσοφίας: Παρόν και μέλλον της φιλοσοφίας. Επιμέλεια έκδοσης: Γιάννη Τζαβάρα. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1995, 118 σ.

28. «Ο διάλογος ως μελλοντική φιλοσοφική μέθοδος», στον τόμο: Παρόν και μέλλον της φιλοσοφίας, δες παραπάνω στον αριθμό 27, σελ. 77-84.

29. Μιχάλης Ξυλινάς - Γιάννης Τζαβάρας: «Ο Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος ως επίκαιρος ιατροφιλόσοφος». Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 12 (1995), 111-128.

30. «Επιλεγόμενα». [Σχετικά με το βιβλίο: Εγχειρίδιο φιλοσοφίας, δες παραπάνω στον αριθμό 7]. Φιλοσοφία και Παιδεία τεύχος 6 (1996), σελ. 21-22.

31. «Η ελευθερία σε σχέση προς τον θάνατο». Εισήγηση στην ημερίδα της Φιλοσοφικής Εταιρείας Κύπρου με θέμα: «Ελευθερία και σύγχρονος άνθρωπος», Λευκωσία 7/5/1996. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ζήνων 13-17 (1992-96), 157-160.

32. Craft and Craftsman According to Plato”. Εισήγηση σε διεθνές σεμινάριο με θέμα: Τεχνολογία και γνώση. Φιλοσοφικές και κοινωνιολογικές διερευνήσεις, Ρέθυμνο 17-18 Οκτωβρίου 1996.

33. Βιβλιοπαρουσίαση του έργου: Πάνου Πολυχρονόπουλου, Νοείν και ποιείν. Συμβολή στη φιλοσοφική και παιδαγωγική διερεύνηση του κατασκευαστικού λόγου, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1997, σελ. 108. Δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 14 (1997), 317-319.

34. Βιβλιοπαρουσίαση του έργου: Αλέξανδρος Κόφφας – Άννα Στραταριδάκη, Ο Μέγας Αλέξανδρος και το εκπολιτιστικό του έργο. Ιστορική και παιδαγωγική θεώρηση, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1997, σελ. 159. Δημοσιεύτηκε στο: Παιδαγωγικός Λόγος 1997, τεύχος 1, σελ. 108-110.

35. «Η ιατρο-θεολογική φιλοσοφία του ύστερου Kierkegaard και οι ιστορικές καταβολές της». Ανακοίνωση στο συνέδριο: «Ιατρική και φιλοσοφία» (Κως-Κάλυμνος, Αύγουστος 1997). Δημοσιεύτηκε στον τόμο: Κωνσταντίνος Βουδούρης (επιμ.): Φιλοσοφία και ιατρική. Αθήνα 1998, 297-301.

36. «Χάιντεγγερ και Αναξίμανδρος». Διαβάζω 399 (1999), 121-124.

37. «Ένα καινούριο απόσπασμα από την ποίηση του Εμπεδοκλή». (Εισήγηση σε διεθνές συνέδριο σχετικά με τα νέα αποσπάσματα του Εμπεδοκλή, που έλαβε χώρα στο Παρίσι, 26-27 Μαΐου 2000). Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 18 (2001), 45-57.

38. «Φιλοσοφία της παιδείας στον Ηράκλειτο». Εισήγηση στο Β΄ Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 5-7 Απριλίου 2001.

39. Βιβλιοκρισία στο βιβλίο: Κωνσταντίνος Π. Ρωμανός, Οικείωσις. Η ιδέα ενός Αισθητικού Ανθρωπισμού με αφετηρία τη Φιλοσοφία της Ζωής του Ανρί Μπερξόν, μετάφραση Λευτέρης Αναγνώστου, Εκδόσεις Παραφερνάλια – Τυπωθήτω, Αθήνα 2001. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Το Βήμα, Κυριακή 29/7/2001, «Το Άλλο Βήμα», σελ. 37.

40. «Αληθινά και ψευδή παραμύθια κατά τον Πλάτωνα». Εισήγηση σε Διεθνές Συνέδριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης, 18-20/10/2001. Δημοσιεύτηκε στον τόμο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Π. Ε.: Ψυχοπαιδαγωγική της Προσχολικής Ηλικίας. Ρέθυμνο 2002, τόμος Β΄, σελ. 706-709.

41. «Η νιτσεϊκή απόρριψη της αλήθειας». Ομπρέλα 56 (2002), 24-28.

42. «Το βέβαιο του θανάτου», στον τόμο: Τα Δοκίμια των Ελλήνων, Εισαγωγή - Τελική Επιλογή Κώστα Ε. Τσιρόπουλου, «Μέγας Αστρολάβος - Ευθύνη», Αθήνα 2002, σελ. 557-559. Ο τόμος περιέχει επιλογή δοκιμίων Ελλήνων συγγραφέων, όπως του Αδαμάντιου Κοραή, του Διονύσιου Σολωμού, του Γιώργου Σεφέρη, του Οδυσσέα Ελύτη, του Ε.Π. Παπανούτσου κλπ. Το δοκίμιό μου είναι αναδημοσίευση από το βιβλίο μου υπ’ αριθμόν 3 (δες παραπάνω).

43. " Αξιώματα διαπαιδαγώγησης του μικρού παιδιού στον Αιμίλιο του Ρουσσώ ".«Αξιώματα διαπαιδαγώγησης του μικρού παιδιού στον Αιμίλιο του Ρουσσώ» Εισήγηση σε συνέδριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, Οκτώβριος 1999. Δημοσιεύτηκε στο: Ευαγγελία Κούρτη (Επιμ.): Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση. Τόμος Γ΄: «Ποιότητα, προβλήματα και οργάνωση της προσχολικής εκπαίδευσης». Εκδόσεις Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα 2002, σελ. 217-223.

44. «Παιδαγωγικές και γνωσιολογικές υποτυπώσεις του Παρμενίδη». Παιδαγωγικός Λόγος τόμος 7, τεύχος 1 (2001), 83-92.

45. «Μελετώντας την ανάγνωση». Ευθύνη 376 (2003), 179-181.

46. Γιάννης Τζαβάρας - Πέτρος Αναστασιάδης (Επιμ.): Αφιέρωμα με θέμα: «Φιλοσοφία της παιδείας και εκπαιδευτική πρακτική». Περιοδικό Επιστήμες Αγωγής, Θεματικό Τεύχος 4 (2003). Σ’ αυτό το τεύχος: «Εισαγωγή των επιμελητών», σελ. 7-9.

47. «Η κριτική λειτουργία της Φιλοσοφίας της εκπαίδευσης». Επιστήμες Αγωγής, Θεματικό Τεύχος 4 (2003), [δες παραπάνω αριθμό 46], σελ. 11-18.

48. «Η αγωνία ως μέσο ηθικο-θρησκευτικής διαπαιδαγώγησης κατά τον Κίρκεγκωρ». Εισήγηση σε διεθνές συνέδριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στον τόμο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Π. Ε.: «Ηθική και θρησκευτική ανάπτυξη και αγωγή του παιδιού», Ρέθυμνο 2004, σελ. 584-588.

49. «Η νιτσεϊκή απόρριψη της ηθικής». Στον τόμο: Φιλοσοφίας αγώνισμα. Μελέτες προς τιμήν του καθηγητού Κωνσταντίνου Βουδούρη. Εκδόσεις Ιωνία, Αθήνα 2004, σελ. 581-591.

50. «Η διδασκαλία της φιλοσοφίας με τη μέθοδο project». Φιλοσοφία και Παιδεία 33 (2004), 13-16.

51. Heideggers Hauptwerk in Neugriechisch”. Studia Phaenomenologica 5 (2005), σελ. 119-127.

52. «Αισθητική Αγωγή μέσω φιλοσοφικών κειμένων». Φιλοσοφία και Παιδεία 41 (2007), σελ. 16-18.

53. «Ο συγκαιρινός και ο κατοπινός μαθητής κατά τον Κίρκεγκωρ». Φιλοσοφία και Παιδεία 49-50 (2008), σελ. 4-6.

54.  «Η ύπαρξη του χρόνου κατά τον Αριστοτέλη, τον Καντ και τον Χάιντεγγερ» . Φιλοσοφία και Παιδεία 55 (2010), 4-6.

55. "Εισαγωγή σε μια ημερίδα". Στα Πρακτικά της ημερίδας με θέμα τον φιλοσοφικό διάλογο μέσα στη σχολική τάξη (Ρέθυμνο, 22-10-2010), σελ. 1-2.

56. "Μεταφράζοντας το Dasein του Martin Heidegger". Στο: Ευβουλία. Αφιέρωμα στον ομότιμο καθηγητή Βασίλειο Α. Κύρκο. Επιμέλεια Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, Ιωάννινα 2010, σελ. 255-262.

57. "Η στοχαστική διαλογική δραστηριότητα ως έξοχη ευκαιρία για εκδημοκρατισμό του σχολικού αναλυτικού προγράμματος". Δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ που είχε θέμα τον φιλοσοφικό διάλογο μέσα στη σχολική τάξη (Ρέθυμνο, 22-10-2010), σελ. 1-8. Αναδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Διά-ΛΟΓΟΣ 2 (2012), σελ. 294-304.

58. "Η διάχυση διακαλλιτεχνικής γνώσης μέσω ιστοσελίδας: Γενικές αρχές". Επιστημονική ανακοίνωση στη Διεθνή Ημερίδα με θέμα: "Προς τη νέα διακαλλιτεχνικότητα και διαπολιτισμικότητα με τη χρήση νέας τεχνολογίας", που διοργάνωσε το Εργαστήριο Καλλιτεχνικής και Πολιτισμικής Παιδείας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος, 5-2-2011). Δημοσιεύτηκε στο: Φιοραβάντες, Βασίλης (Επιμ.): Προς τη νέα Ανθρωπολογία. Κριτική της τέχνης - Κριτική της παγκοσμιοποίησης. «Αρμός», Αθ. 2012, σελ. 250-258.

59.  "Η ανθρώπινη μοίρα κατά τον Heidegger". Φιλοσοφείν 5 (2012), σελ. 188-210 .

60. "Οι Εισφορές του Χάιντεγγερ και το συμβάν της ιδιοποίησης". Νέα Ευθύνη 14 (2012), σελ. 640-647.

61. Πρόλογος στο βιβλίο της Μελίνας Γ. Μουζάλα: Ζητήματα Γνωσιολογίας, Οντολογίας και Μεταφυσικής στην Φιλοσοφία του Αριστοτέλους (2013), σελ. 13-14.

62. "Η τελεολογική αναστολή της ηθικότητας κατά τον Kierkegaard. Μια υπεράσπιση". Φιλοσοφία. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών 43 (2013), 365-380.

63. "Η δημοκρατική εκπαίδευση ως εμπειρία συλλογικής αυτοθέσμισης και αυτοδιαχείρισης". Ανακοίνωση στην επιστημονική διημερίδα που διοργανώθηκε από το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα "Η κρίση της δημοκρατίας ως κρίση της δημοκρατικής παιδείας" (Αλεξανδρούπολη, 8-9/11/2013).

64. "Μεταφράζοντας την Έννοια της αγωνίας του Κίρκεγκωρ". Φρέαρ 5 (2014), 66-68.

65. "Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία Σαίρεν Κίρκεγκωρ". Φρέαρ 5 (2014), 84-87.

66. "Κράτος και εκπαίδευση κατά τον πρώιμο Νίτσε". Φιλοσοφία και Παιδεία 66-67 (2014), 4-7.

67. "Ο σφαιρικός θεός του Εμπεδοκλή". Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2015, σελίδες 1-18.

68. "Επαναπατρισμός κατά τον Hölderlin και τον Heidegger". Substantia Philosophica 1 (2015), 74-111.

69. "Η διάκριση του Χάιντεγγερ μεταξύ πρόχειρων και παρευρισκόμενων όντων" (σε μετάφραση του συγγραφέα). Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2015, σελίδες 1-7.

70. "Νεότερες περιπέτειες του νόμου της αιτιότητας". Φιλοσοφείν: επιστήμη, εύνοια παρρησία 14 (2016), 399-409.

71. Πρόλογος στο βιβλίο του Βασίλειου Δημόπουλου: Ο Martin Heidegger και η παιδαγωγία του θανάτου. Εκδόσεις Μπατσιούλας, Αθήνα 2016, σελ. 11-14.

72. "Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική Σιγητική ως επιστήμη". Φιλοσοφία. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών 46 (2016), 228-240.

73. "Εμπειρία θανάτου κατά τον Ρίλκε". Φιλοσοφείν: επιστήμη, εύνοια, παρρησία 15 (Ιανουάριος 2017), 355-374.

74. "Σαίρεν Κίρκεγκωρ, ένας αδιανόητος διανοητής". Εφημερίδα "Ελευθερία" (Λάρισα, 25/3/2018).

75. "Το ηρακλείτειο εν πάντα κατά τον Heidegger". Δημοσιεύτηκε στον τόμο: Θέματα Οντολογίας - Μεταφυσικής, Φιλοσοφίας των Μαθηματικών και Λογικής. Τιμητικός τόμος in memoriam Δημητρίου Δ. Μούκανου. Επιμέλεια Μελίνα Γ. Μουζάλα. "Gutenberg", Αθήνα 2018, σελ. 25-51.

76. "Ο χρόνος κατά τον Αίαντα του Σοφοκλή". Φιλοσοφείν: επιστήμη, εύνοια, παρρησία 18 (Ιούνιος 2018), 227-238.

77. "Ο δικός μου θάνατος κατά τον Ρίλκε". Διά-ΛΟΓΟΣ 8 (2018), 186-201.

78. "Η ουσία της σύγχρονης τέχνης κατά τον Heidegger". Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 108 (2019), 210-225.

79. "Μικρή Λογική" (Χέγκελ). Βικιπαίδεια, Μάιος 2021.

80. "Η προέλευση του έργου τέχνης" (Χάιντεγκερ). Βικιπαίδεια, Μάιος 2021.

81. "Πραγματεία περί χρόνου" (Αριστοτέλης). Βικιπαίδεια, Μάιος 2021.

82. "Περί αιωνιότητας και χρόνου" (Πλωτίνος). Βικιπαίδεια, Ιούνιος 2021.

83. "Φιλοσοφικός διάλογος μέσα στη σχολική τάξη". Δελτίο Εκπαιδευτικού Προβληματισμού και Επικοινωνίας, Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου,  Τεύχος 66 (2022).