Πίνακας βιβλίων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΤΖΑΒΑΡΑ
(με χρονολογική σειρά)
1. Σαίρεν Κίρκεγκωρ: Η έννοια της αγωνίας. Μετάφραση Γ. Τζαβάρας (με Λεξιλόγιο των φιλοσοφικών εννοιών). Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα 1971, 228 σελ.

2. Μάρτιν Χάιντεγγερ: Είναι και Χρόνος. 1ος τόμος. Πρόλογος-Μετάφραση-Σχόλια Γ. Τζαβάρας. Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα 1978, 1-412 σελ.

3. Johann Tzavaras: Bewegung bei Kierkegaard. Diss., “Peter Lang”, Frankfurt am Main 1978, 122 S., ISBN 3-261-02401-1

4. Μάρτιν Χάιντεγγερ: Φαινομενολογία και Θεολογία. Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Γ. Τζαβάρας. Εκδόσεις «Εποπτεία», Αθήνα 1979, 80 σελ.

5. Γ. Τζαβάρας: Το ποίημα του Παρμενίδη. Εκδόσεις «Δόμος», Αθήνα 1980, 241 σελ.

6. Γ. Τζαβάρας: Το βέβαιο του θανάτου. Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα-Γιάννινα 1982, 118 σελ.

7. Immanuel Kant: Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική Μεταφυσική που θα μπορεί να εμφανίζεται ως επιστήμη. Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Γ. Τζαβάρας. Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα-Γιάννινα 1983, 211 σελ.

8. Immanuel Kant: Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών. Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Γιάννης Τζαβάρας. «Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα-Γιάννινα 1984, 143 σελ.

9. Μάρτιν Χάιντεγγερ: Είναι και Χρόνος. Τόμος Δεύτερος. Μετάφραση-Σχόλια Γιάννης Τζαβάρας. Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα-Γιάννινα 1985, σελ. 413-772.

10. Paul K. Feyerabend: Γνώση για ελεύθερους ανθρώπους. Μετάφραση Γ. Τζαβάρας. Εκδόσεις «Σύγχρονα Θέματα», Θεσσαλονίκη 1986, 264 σελ.

11.  Μάρτιν Χάιντεγγερ: Η προέλευση του έργου τέχνης. Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Γιάννης Τζαβάρας. Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα-Γιάννινα 1986, 153 σελ.

12.  Γ. Τζαβάρας: Η ποίηση του Εμπεδοκλή. (Κείμενα – Μετάφραση – Σχόλια). Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα-Γιάννινα 1988, 303 σελ.

13.  Γ. Τζαβάρας: Ο Καντιανός χρόνος κατά τον Χάιντεγγερ. Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα-Γιάννινα 1989, 101 σελ.

14.  Georg W. F. Hegel: Η επιστήμη της Λογικής (από την Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών, §§ 1-244). Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Γ. Τζαβάρας. Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα-Γιάννινα 1991, 511 σελ., ISBN 960-248-081-5

15.  Georg W. F. Hegel: Η φιλοσοφία του πνεύματος. Πρώτο τμήμα: Το υποκειμενικό πνεύμα (από την Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών, §§ 377-482). Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Γ. Τζαβάρας. Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα-Γιάννινα 1993, 290 σελ., ISBN 960-248-648-1

16.  Γ. Τζαβάρας: Έρωτας – Πόλεμος. Δοκίμιο κοσμοθεωρίας. Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα-Γιάννινα 1993, 172 σελ., ISBN 960-248-647-3

17.  Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τομέας Φιλοσοφίας: Παρόν και μέλλον της φιλοσοφίας. Συλλογικός τόμος. Επιμέλεια έκδοσης Γ. Τζαβάρας. Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα-Γιάννινα 1995, 118 σελ., ISBN 960-248-777-1

18.  Γ. Τζαβάρας: Εγχειρίδιο φιλοσοφίας. Προβληματισμοί στον χώρο των ιδεών. Εκδόσεις «Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα», Παλλήνη Αττικής 1995, 156 σελ., ISBN 960-7477-11-1

19.  Πλωτίνος: Εννεάδων βιβλία 30-33 (Το «μεγάλο βιβλίο»). Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Γ. Τζαβάρας. Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα-Γιάννινα 1995, 341 σελ., ISBN 960-248-720-8

20.  Γ. Τζαβάρας: Η καθολική διάδοση της απελπισίας. (Σπουδή στον Kierkegaard). Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα-Γιάννινα 1997, 202 σελ., ISBN 960-248-834-4

21.  Θωμάς Ακινάτης: Περί του όντος και της ουσίας (De ente et essentia). Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Γ. Τζαβάρας. Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα-Γιάννινα 1998, 175 σελ., ISBN 960-248-940-5

22.  Γ. Τζαβάρας: Προβλήματα Φιλοσοφίας της παιδείας. Ιδιωτική έκδοση, Ρέθυμνο 2000, 172 σελ., ISBN 960-91270-0-2

23.  Γ. Τζαβάρας: Η απαξίωση των αξιών. Νίτσε και Χάιντεγγερ. (Σελ. 91-223: Μάρτιν Χάιντεγγερ: «Ο λόγος του Νίτσε “Ο Θεός είναι νεκρός”. Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Γ. Τζαβάρας). «Ίνδικτος», Αθήναι 2005, 237 σελ., ISBN 960-518-221-1

24.  Martin Heidegger: Η τέχνη και ο χώρος. Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Γ. Τζαβάρας. «Ίνδικτος», Αθήνα 2006, 59 σελ., ISBN 960-518-260-2

25.  Γ. Τζαβάρας: Εγχειρίδιο φιλοσοφίας. Διδασκαλία της φιλοσοφίας με διαλογική κι ερευνητική μέθοδο. Γ΄ έκδοση ριζικά ανανεωμένη. «Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός», Αθήνα 2006, 319 σελ., ISBN 960-402-249-0

26.  Γ. Τζαβάρας: Θεολογία και Φιλοσοφία κατά τον πρώιμο Χάιντεγγερ. «Ίνδικτος», Αθήναι 2007, 125 σελ. (Σελ. 89-117: Μάρτιν Χάιντεγγερ: «Η θετικότητα της Θεολογίας και η σχέση της προς τη Φαινομενολογία». Μετάφραση Γ. Τζαβάρας). ISBN 978-960-518-286-1

27.  Γ. Τζαβάρας: Ανθολόγιο Αισθητικής. Επιμέλεια ύλης Αναστασία Δήμου-Τζαβάρα. “Gutenberg”, Αθήνα 2007, 175 σελ., ISBN 978-960-01-1139-2

28.  Joanna Haynes: Τα παιδιά ως φιλόσοφοι. Μάθηση μέσω έρευνας και διαλόγου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πρόλογος-Μετάφραση Γ. Τζαβάρας. «Μεταίχμιο», Αθήνα 2009, 268 σελ., ISBN 978-960-455-621-2

29.  Γ. Τζαβάρας: Εισαγωγή στην Οντολογία. Εγχειρίδιο για διδασκαλία και έρευνα. “Gutenberg”, Αθήνα 2009, 186 σελ. ISBN 978-960-01-1286-3

30.  Γ. Τζαβάρας: Οι Σημειώσεις του Νίτσε για τον «Ζαρατούστρα» (Ιούλιος 1882 – Φεβρουάριος 1883). E-book. «Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2011», 137 σελ.

31.  Γ. Τζαβάρας (Επιμ.): Φιλοσοφικός διάλογος μέσα στη σχολική τάξη. Πρακτικά ημερίδας (Ρέθυμνο, 22-10-2010). E-book. «Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2011», και ως έντυπο: Περιοδικό Διά-ΛΟΓΟΣ 2 (2012), 181-339.

32.  Γ. Τζαβάρας: Οι «Εισφορές στη Φιλοσοφία» του Heidegger. Μια προσπάθεια προσέγγισης. “Bookstars”, Αθήνα 2013, 176 σελ., ISBN 978-618-5015-35-0

33.  Γ. Τζαβάρας: Υπαρξιακό και νοητικό γίγνεσθαι κατά τον Kierkegaard. “Bookstars”, Αθήνα 2013, 181 σελ., ISBN 978-618-5015-91-6

34.  Friedrich Nietzsche: Οι Σημειώσεις για τον «Ζαρατούστρα». Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Γ. Τζαβάρας. «Παπαζήσης», Αθήνα 2016, 260 σελ., ISBN 978-960-02-3145-8 [έντυπη έκδοση του βιβλίου υπ’ αριθμό 30].

35.  Γ. Τζαβάρας: Στοχασμός και ποίηση: Χάιντεγγερ και Χαίλντερλιν. “Bookstars”, Αθήνα 2017, 143 σελ., ISBN 978-960-571-238-9

36.  Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος: Άπαντα τα ευρισκόμενα. Δίγλωσση έκδοση. Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Γ. Τζαβάρας. Εκδόσεις «Δωδώνη», Αθήνα 2017, 264 σελ., ISBN 978-960-558-214-2 [ανανεωμένη επανέκδοση του βιβλίου υπ’ αριθμό 12].
 
37. Γ. Τζαβάρας: Όμηρος και Ρίλκε περί θανάτου. Ερμηνευτικά δοκίμια. Εκδόσεις "Δωδώνη", Αθήνα 2019, 224 σελ., ISBN 978-960-558-260-9
 
38. Ράινερ Μαρία Ρίλκε: Επίλεκτα ποιήματα. Μετάφραση - Ερμηνευτικά Σχόλια Γιάννη Τζαβάρα. "Bookstars", Αθήνα 2020, 179 σελ., ISBN 978-960-571-386-7
 
39. Friedrich Hoelderlin: Δύο ποιήματα για τον Εμπεδοκλή. Εισαγωγή - Μετάφραση - Ερμηνευτικά Σχόλια Γιάννη Τζαβάρα. "Διανόηση", Αθήνα 2021, 122 σελ., ISBN 978-618-84621-8-2
 
40. Γ. Τζαβάρας: Θρησκευτική ποίηση. Αισχύλου, "Ύμνος στον Δία". Φρίντριχ Χαίλντερλιν, "Άρτος και Οίνος", 7-9. "Δωδώνη", Αθήνα 2022, 282 σελ., ISBN 978-960-558-329-3
 
41. Friedrich Hoelderlin: Η γένεση εντός της φθοράς ή αλλιώς: Η καταρρέουσα πατρίδα... Εισαγωγή - Μετάφραση - Ερμηνευτικά Σχόλια Γιάννη Τζαβάρα. "Διανόηση", Αθήνα 2022, 221 σελ., ISBN 978-618-5670-10-8