ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1950

Ο Γιάννης Τζαβάρας γεννιέται (19-08-1950) στον Πειραιά. Γιος του Γεώργιου Ι. Τζαβάρα από τα Βίλια Αττικής και της Σεβαστής (Γυαλιάδου-)Τζαβάρα από τη Σμύρνη.

 

1962-1968

Μαθητής στην Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή Πειραιώς.

 

1968-1973

Προπτυχιακός φοιτητής στο Φιλοσοφικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

1971

Σαίρεν Κίρκεγκωρ: Η έννοια της αγωνίας. Μετάφραση Γιάννης Τζαβάρας. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα 1971, 228 σ.

 

1973-1978

Μεταπτυχιακός φοιτητής Φιλοσοφίας στη Γερμανία: α) Χειμερινό Εξάμηνο 1973-1974, Πανεπιστήμιο του Göttingen. β) Θερινό Εξάμηνο 1974 - Θερινό Εξάμηνο 1978, Πανεπιστήμιο του Μονάχου.

 

1974

«Προβλήματα και προτάσεις για μια νεοελληνική μετάφραση του Sein und Zeit του Μάρτιν Χάιντεγγερ». Φιλοσοφία. Επετηρίς του Κέντρου Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών 4 (1974), 449-458.

 

1978

Johann Tzavaras: Bewegung bei Kierkegaard. Verlag Peter Lang, Frankfurt a. M. 1978, 122 σ. (Διδακτορική διατριβή).     

Μάρτιν Χάιντεγγερ: Είναι και χρόνος. Τόμος πρώτος, Πρόλογος – Μετάφραση – Σχόλια Γιάννης Τζαβάρας. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα 1978, 414 σ.

«Η ριζική αναγκαιότητα κατά τον Χάιντεγγερ. Μια προσπάθεια για πρόσβαση στο Είναι και χρόνος». Εποπτεία 29 (1978), 955-960.

 

1979

Διορίζεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ως ειδικός επιστήμων με κατ’ έτος ανανεωνόμενη σύμβαση έργου (1979-1984).

Μάρτιν Χάιντεγγερ: Φαινομενολογία και Θεολογία.  Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια Γιάννης Τζαβάρας. Εκδόσεις Εποπτεία, Αθήνα 1979, 80 σ.

«Ένα κείμενο του Αριστοτέλη για την αλήθεια. Των Μετά τα Φυσικά Θ 10». Εποπτεία 34 (1979), 415-428.

«Η σχέση της αμφιβολίας προς το σκέπτεσθαι και την πίστη στον Κίρκεγκωρ». Φιλοσοφία. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών 8-9 (1978-79), 401-418.

 

1980

«Σχόλια στο προοίμιο του Παρμενίδη». Εποπτεία 45 (1980), 311-326. 

Βιβλιοκρισία στο έργο του Hans Wagner: Φιλοσοφία και σκέψη (Philosophie  und Reflexion), Εισαγωγή-Μετάφραση Ν. Αυγελή, Α΄ τόμος, Θεσσαλονίκη 1981. Δημοσιεύτηκε στο: Φιλοσοφία. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών 10-11 (1980-81), 514-516.

Πώς γράφεται μια επιστημονική εργασία (Βοηθητικό εγχειρίδιο για τα σεμινάρια, δακτυλογραφημένο), Ρέθυμνο 1981, 22 σ.

 

1981

Μάρτιν Χάιντεγγερ: «Πραγματεία περί θανάτου». Πρόλογος – Μετάφραση – Σχόλια Γιάννης Τζαβάρας. Εποπτεία 53 (1981), 5-26.

 

1982

Το βέβαιο του θανάτου. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1982, 118 σ.

«Η τεχνική της πανεπιστημιακής συζήτησης». (Διασκευή από τα γερμανικά). Σύγχρονη Εκπαίδευση 6 (1982), 85-89.

«Ελληνική φιλοσοφική βιβλιογραφία». Τεύχος 1, Ρέθυμνο 1982, 47 σ. Τεύχος 2, Ρέθυμνο 1983, 27 σ. Τεύχη 3-15, Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 1-5 (1984-1988).

 

1983

Immanuel Kant: Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική Μεταφυσική που θα μπορεί να εμφανίζεται ως επιστήμη. Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια Γιάννης Τζαβάρας. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1983, 211 σ.  

Σειρά άρθρων του Γιάννη Τζαβάρα με βιογραφίες φιλοσόφων στην Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια. Παγκόσμιο βιογραφικό λεξικό, Αθήνα 1983-1987. («Αξελός Κώστας», «Γιάσπερς Καρλ», «Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης», «Κίρκεγκωρ Σαίρεν», «Μαλεβίτσης Χρήστος», «Μαριταίν Ζακ», «Μαρσέλ Γκαμπριέλ», «Μερλώ-Ποντύ Μωρίς», «Μπερξόν Ανρί-Λουί»).

 

1984

Εκλέγεται και διορίζεται ως επίκουρος καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Immanuel Kant: Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών. Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια Γιάννης Τζαβάρας. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1984, 143 σ.

«Η απεραντοσύνη του χρόνου. Έρευνα στον Αριστοτέλη». Αριάδνη (= Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης) 2 (1984), 126-139.

Βιβλιοπαρουσίαση του έργου: Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία, Αρετής μνήμη. Αφιέρωμα εις μνήμην του Κ.Ι. Βουρβέρη, Αθήνα 1983, 384 σ. Δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 1 (1984), 206-208.

 

1985

Μάρτιν Χάιντεγγερ: Είναι και χρόνος. Τόμος δεύτερος, Μετάφραση – Σχόλια Γιάννης Τζαβάρας. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1985, 415-772 σ.

«Ο Ζαρατούστρα του Νίτσε ως κήρυκας του ολέθρου». Φιλοσοφία. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών 15-16 (1985-86), 398-443.

 

1986

Μάρτιν Χάιντεγγερ: Η προέλευση του έργου τέχνης. Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια Γιάννης Τζαβάρας. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1986, 153 σ.

Paul Feyerabend: Γνώση για ελεύθερους ανθρώπους. Μετάφραση Γιάννης Τζαβάρας.  Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη 1986, 264 σ.

 

1987

«Πίνακας φιλοσοφικών περιοδικών». Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 4 (1987), 238-247.

Βιβλιοπαρουσίαση του έργου: Charalambos Apostolopoulos, “Phaedo  Christianus”,  Dissertation, Frankfurt a. M. 1986. Δημοσιεύτηκε στο: Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 4 (1987), 331-332.

 

1988

Η ποίηση του Εμπεδοκλή (Κείμενο – Μετάφραση – Σχόλια). Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1988, 303 σ.

«Διαλεκτική κίνηση στη φιλοσοφία της τέχνης του Χάιντεγγερ». (Συμμετοχή στο 3ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας με θέμα: Η έννοια της διαλεκτικής). Δημοσιεύτηκε στον τόμο: Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, Η διαλεκτική. Αθήνα 1988, 383-387.

 

1989

Ο Καντιανός χρόνος κατά τον Χάιντεγγερ. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1989, 101 σ.

“Heideggers Unterscheidung zwischen Zuhandenheit und Vorhandenheit”.  Philosophi-sches Jahrbuch 96 (1989), 367-371.

«Ο χρόνος της καθημερινότητας στον Αριστοτέλη και στον Heidegger». Ζήνων 10-12 (1989-91), 15-19.

 

1990

«Η θεμελιώδης Οντολογία του Μάρτιν Χάιντεγγερ». (Συμμετοχή στο Συμπόσιο με θέμα «Χάιντεγγερ και Αντόρνο – ο διάλογος που δεν πραγματοποιήθηκε», που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών στις 22-24 Νοεμβρίου 1989). Λεβιάθαν  8 (1990), 21-26.

 

1991

Εκλέγεται και διορίζεται ως αναπληρωτής καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Georg W. F. Hegel: Η επιστήμη της Λογικής (από την Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών σε επιτομή, §§ 1-244). Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια Γιάννης Τζαβάρας. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1991, 511 σ.

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τομέας Φιλοσοφίας: Συμπόσιο Wittgenstein. Επιμέλεια έκδοσης: Γιάννης Τζαβάρας. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1991, 206 σ.

 

1992

«Πυθαγόρειες επιδράσεις στη φιλοσοφία του Εμπεδοκλή». (Ανακοίνωση στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Φιλοσοφίας, Σάμος 22-26/8/1991). Δημοσιεύτηκε στο: Κωνσταντίνος Βουδούρης (επιμ.): Πυθαγόρεια Φιλοσοφία, Αθήνα-Σάμος 1992, 189-194.

 

1993

Έρωτας - Πόλεμος. Δοκίμιο κοσμοθεωρίας. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1993, 172 σ.

Georg W. F. Hegel: Η φιλοσοφία του πνεύματος. Πρώτο τμήμα: «Το υποκειμενικό πνεύμα» (από την Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών σε επιτομή, §§ 377-482). Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια Γιάννης Τζαβάρας. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1993, 290 σ.

«Φιλοσοφική προσέγγιση στο Διονυσιακό και Απολλώνιο πνεύμα».  Περιοδικό D & A Spirit 2 (1993), 142-144.

 

1994

«Ο εξωπραγματικός χαρακτήρας του καλλιτεχνήματος κατά τον Martin Heidegger». (Συμμετοχή στο 6ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας με θέμα: «Αισθητική και Φιλοσοφία της τέχνης», Αθήνα 18-20/5/1994). Δημοσιεύτηκε στο: Παύλος Χριστοδουλίδης (επιμ.): Αισθητική και θεωρία της τέχνης. Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα 1994, 179-183.

«Το διονυσιακό στοιχείο κατά τον πρώιμο Νίτσε». Ανακοίνωση στην εκδήλωση: «Ο Νίτσε και η Ελλάδα», που διοργάνωσαν στις 8-9/12/1994 το Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών.

 

1995

Εγχειρίδιο φιλοσοφίας. Προβληματισμοί στον χώρο των ιδεών. Εκδόσεις Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα, Αθήνα 1995, 156 σ. (Β΄ έκδοση, Ρέθυμνο 2001. Γ΄ έκδοση ριζικά ανανεωμένη, Εκδόσεις Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός, Αθήνα 2006, 319 σ.).      

Πλωτίνος: Εννεάδων βιβλία 30-33 (Το «μεγάλο βιβλίο»). Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια Γιάννης Τζαβάρας. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1995, 342 σ.

 «Επίμετρο» στο βιβλίο του Γιάννη Τζερμιά: Περί φύσεως. Μία ζωγραφική βασισμένη στον Εμπεδοκλή. Εκδόσεις Γαβριηλίδης, Αθήνα 1995. (Το βιβλίο περιέχει μεταφράσεις από το βιβλίο του Γ. Τζαβάρα: Η ποίηση του Εμπεδοκλή, Αθήνα-Γιάννινα 1988).

«Μια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της φιλοσοφίας στη Μέση Εκπαίδευση». Διάλεξη ενώπιον φιλολόγων της Ανατολικής Αττικής, Παλλήνη 11/4/1994. Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό: Φιλοσοφία και Παιδεία 1 (1995), τεύχος 3, 12-14.

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τομέας Φιλοσοφίας: Παρόν και μέλλον της φιλοσοφίας. Επιμέλεια έκδοσης: Γιάννη Τζαβάρα. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1995, 118 σ. Σ’ αυτό τον τόμο, Γιάννη Τζαβάρα: «Ο διάλογος ως μελλοντική φιλοσοφική μέθοδος», σελ. 77-84.

Μιχάλης Ξυλινάς - Γιάννης Τζαβάρας: «Ο Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος ως επίκαιρος ιατροφιλόσοφος». Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 12 (1995), 111-128.

 

1996

«Επιλεγόμενα». [Σχετικά με το βιβλίο: Εγχειρίδιο φιλοσοφίας, δες παραπάνω, Αθήνα 1995]. Φιλοσοφία και Παιδεία 6 (1996), σελ. 21-22.

«Η ελευθερία σε σχέση προς τον θάνατο». Εισήγηση στην ημερίδα της Φιλοσοφικής Εταιρείας Κύπρου με θέμα: «Ελευθερία και σύγχρονος άνθρωπος», Λευκωσία 7/5/1996. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ζήνων 13-17 (1992-96), 157-160.

“Craft and Craftsman According to Plato”. Εισήγηση σε διεθνές σεμινάριο με θέμα: Τεχνολογία και γνώση. Φιλοσοφικές και κοινωνιολογικές διερευνήσεις, Ρέθυμνο 17-18 Οκτωβρίου 1996.

 

1997

Εκλέγεται και διορίζεται ως καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Η καθολική διάδοση της απελπισίας (Σπουδή στον Kierkegaard). Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1997, 202 σ.

Θωμά Ακινάτη: Περί του όντος και της ουσίας (De ente et essentia). Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια Γιάννης Τζαβάρας. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1997, 175 σ.

Βιβλιοπαρουσίαση του έργου: Πάνου Πολυχρονόπουλου, Νοείν και ποιείν. Συμβολή στη φιλοσοφική και παιδαγωγική διερεύνηση του κατασκευαστικού λόγου, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1997, σελ. 108. Δημοσιεύτηκε στην Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 14 (1997), 317-319.

Βιβλιοπαρουσίαση του έργου: Αλέξανδρος Κόφφας – Άννα Στραταριδάκη, Ο Μέγας Αλέξανδρος και το εκπολιτιστικό του έργο. Ιστορική και παιδαγωγική θεώρηση, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 1997, σελ. 159. Δημοσιεύτηκε στο: Παιδαγωγικός Λόγος 1997, τεύχος 1, σελ. 108-110.

 

1998

«Η ιατρο-θεολογική φιλοσοφία του ύστερου Kierkegaard και οι ιστορικές καταβολές της». Ανακοίνωση στο συνέδριο: «Ιατρική και φιλοσοφία» (Κως-Κάλυμνος, Αύγουστος 1997). Δημοσιεύτηκε στον τόμο: Κωνσταντίνος Βουδούρης (επιμ.): Φιλοσοφία και ιατρική.  Αθήνα 1998, 297-301.

 

1999

«Χάιντεγγερ και Αναξίμανδρος». Διαβάζω 399 (1999), 121-124.

 

2000

Προβλήματα Φιλοσοφίας της παιδείας. 1η έκδοση, Ρέθυμνο 2000, 172 σ. 2η έκδοση, «Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2015», 107 σ.

 

2001

«Ένα καινούριο απόσπασμα από την ποίηση του Εμπεδοκλή». (Εισήγηση σε διεθνές συνέδριο σχετικά με τα νέα αποσπάσματα του Εμπεδοκλή, που έλαβε χώρα στο Παρίσι, 26-27 Μαΐου 2000). Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 18 (2001), 45-57.

«Φιλοσοφία της παιδείας στον Ηράκλειτο». Εισήγηση στο Β΄ Διεθνές Συνέδριο Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία, 5-7 Απριλίου 2001.

Βιβλιοκρισία στο βιβλίο: Κωνσταντίνος Π. Ρωμανός, Οικείωσις. Η ιδέα ενός Αισθητικού Ανθρωπισμού με αφετηρία τη Φιλοσοφία της Ζωής του Ανρί Μπερξόν, μετάφραση Λευτέρης Αναγνώστου, Εκδόσεις Παραφερνάλια – Τυπωθήτω, Αθήνα 2001. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Το Βήμα, Κυριακή 29/7/2001, «Το Άλλο Βήμα», σελ. 37.

«Παιδαγωγικές και γνωσιολογικές υποτυπώσεις του Παρμενίδη». Παιδαγωγικός Λόγος τόμος 7, τεύχος 1 (2001), 83-92.

 

2002

«Αληθινά και ψευδή παραμύθια κατά τον Πλάτωνα». Εισήγηση σε Διεθνές Συνέδριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, 18-20/10/2001. Δημοσιεύτηκε στον τόμο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Παιδαγωγικό Τμήμα Π. Ε.: Ψυχοπαιδαγωγική της Προσχολικής Ηλικίας. Ρέθυμνο 2002, τόμος Β΄, σελ. 706-709.

«Η νιτσεϊκή απόρριψη της αλήθειας». Περιοδικό Ομπρέλα 56 (2002), 24-28.

Τρία κείμενα για τους Προσωκρατικούς, σε μετάφραση Γιάννη Τζαβάρα: α) Karl Reinhardt: «Η σχέση ανάμεσα στα δύο μέρη του ποιήματος του Παρμενίδη» (1916). β) Uvo Hölscher: «Παράδοξο, παρομοίωση και γνωμικό στον Ηράκλειτο» (1968). γ) Hermann Fränkel: «Ο εμπειρισμός του Ξενοφάνη και η γνωσιολογική του κριτική (απόσπ. Β 34)» (1960). Δημοσιεύτηκαν στους τόμους: Αλέξανδρος-Φοίβος Μουρελάτος (Επιμ.): Οι Προσωκρατικοί. Συλλογή κριτικών δοκιμίων. Μετάφραση Φ.Γ. Τσιγκάνου, Ν. Γιανναδάκης, Σπ. Μοσχονάς, Γ. Τζαβάρας. Εκπαιδευτήρια «Κωστέα-Γείτονα», Παλλήνη Αττικής, 2 τόμοι, χ.χ. (2002).

«Το βέβαιο του θανάτου», στον τόμο: Τα Δοκίμια των Ελλήνων, Εισαγωγή - Τελική Επιλογή Κώστα Ε. Τσιρόπουλου, «Μέγας Αστρολάβος - Ευθύνη», Αθήνα 2002, σελ. 557-559. Ο τόμος περιέχει επιλογή δοκιμίων Ελλήνων συγγραφέων, όπως του Αδαμάντιου Κοραή, του Διονύσιου Σολωμού, του Γιώργου Σεφέρη, του Οδυσσέα Ελύτη, του Ε.Π. Παπανούτσου κλπ. Το δοκίμιο του Γιάννη Τζαβάρα είναι αναδημοσίευση από το βιβλίο του: Το βέβαιο του θανάτου. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1982.

«Αξιώματα διαπαιδαγώγησης του μικρού παιδιού στον Αιμίλιο του Ρουσσώ». Εισήγηση σε συνέδριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο, Οκτώβριος 1999. Δημοσιεύτηκε στο: Ευαγγελία Κούρτη (Επιμ.): Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση. Τόμος Γ΄: «Ποιότητα, προβλήματα και οργάνωση της προσχολικής εκπαίδευσης». Εκδόσεις Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός, Αθήνα 2002, σελ. 217-223.

 

2003

«Μελετώντας την ανάγνωση». Ευθύνη 376 (2003), 179-181.

Γιάννης Τζαβάρας - Πέτρος Αναστασιάδης (Επιμ.): Αφιέρωμα με θέμα: «Φιλοσοφία της παιδείας και εκπαιδευτική πρακτική». Περιοδικό Επιστήμες Αγωγής, Θεματικό Τεύχος 4 (2003). Σ’ αυτό το τεύχος: «Εισαγωγή των επιμελητών», σελ. 7-9.

«Η κριτική λειτουργία της Φιλοσοφίας της εκπαίδευσης». Επιστήμες Αγωγής, Θεματικό Τεύχος 4 (2003), [δες παραπάνω], σελ. 11-18.

 

2004

«Η αγωνία ως μέσο ηθικο-θρησκευτικής διαπαιδαγώγησης κατά τον Κίρκεγκωρ». Εισήγηση σε διεθνές συνέδριο του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στον τόμο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Π. Ε.: «Ηθική και θρησκευτική ανάπτυξη και αγωγή του παιδιού», Ρέθυμνο 2004, σελ. 584-588.

«Η νιτσεϊκή απόρριψη της ηθικής». Στον τόμο: Φιλοσοφίας αγώνισμα. Μελέτες προς τιμήν του καθηγητού Κωνσταντίνου Βουδούρη. Εκδόσεις Ιωνία, Αθήνα 2004, σελ. 581-591.

«Η διδασκαλία της φιλοσοφίας με τη μέθοδο project». Φιλοσοφία και Παιδεία 33 (2004), 13-16.

 

2005

Η απαξίωση των αξιών: Νίτσε και Χάιντεγγερ. Εκδόσεις Ίνδικτος, Αθήνα 2005, 237 σ.

“Heideggers Hauptwerk in Neugriechisch”. In: Studia Phaenomenologica 5 (2005), "Translating Heidegger's Sein und Zeit", pp. 119-127.

 

2006

Εγχειρίδιο φιλοσοφίας. Διδασκαλία της φιλοσοφίας με διαλογική κι ερευνητική μέθοδο. Γ΄ έκδοση ριζικά ανανεωμένη. "Τυπωθήτω - Γιώργος Δαρδανός", Αθήνα 2006, 319 σελ.

Martin Heidegger: Η τέχνη και ο χώρος. Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια Γιάννης Τζαβάρας. Εκδόσεις Ίνδικτος, Αθήνα 2006, 64 σ.

 

2007

Ανθολόγιο Αισθητικής. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2007, 175 σ.

Θεολογία και Φιλοσοφία κατά τον πρώιμο Χάιντεγγερ. Εκδόσεις Ίνδικτος, Αθήνα 2007, 125 σ.

«Αισθητική αγωγή μέσω φιλοσοφικών κειμένων». Φιλοσοφία και Παιδεία 41 (2007), σελ. 16-18.

 

2008

«Ο συγκαιρινός και ο κατοπινός μαθητής κατά τον Κίρκεγκωρ». Φιλοσοφία και Παιδεία 49-50 (2008), σελ. 4-6.

 

2009

Εισαγωγή στην Οντολογία. Εγχειρίδιο για διδασκαλία και έρευνα. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2009, 186 σ.

Joanna Haynes: Τα παιδιά ως φιλόσοφοι. Μάθηση μέσω έρευνας και διαλόγου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  Πρόλογος – Μετάφραση Γιάννης Τζαβάρας. Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2009, 268 σ.

 

2010

«Η ύπαρξη του χρόνου κατά τον Αριστοτέλη, τον Καντ και τον Χάιντεγγερ».  Φιλοσοφία και Παιδεία 55 (2010), 4-6.

 «Μεταφράζοντας το Dasein του Martin Heidegger». Στο: Ευβουλία. Αφιέρωμα στον ομότιμο καθηγητή Βασίλειο Α. Κύρκο. Επιμέλεια Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος, Ιωάννινα 2010, σελ. 255-262.

 

2011

Φιλοσοφικός διάλογος μέσα στη σχολική τάξη. Πρακτικά ημερίδας (Ρέθυμνο, 22-10-2010). Εισαγωγή-Επιμ. Γιάννη Τζαβάρα. Δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στα «Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2011». Δεύτερη έκδοση, Διά-ΛΟΓΟΣ 2 (2012), 181-339.

«Εισαγωγή σε μια ημερίδα». Στα Πρακτικά της ημερίδας με θέμα: Φιλοσοφικός διάλογος μέσα στη σχολική τάξη (Ρέθυμνο, 22-10-2010) [δες παραπάνω], σελ. 1-2.

«Η στοχαστική διαλογική δραστηριότητα ως έξοχη ευκαιρία για εκδημοκρατισμό του σχολικού αναλυτικού προγράμματος». Δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στα Πρακτικά της ημερίδας με θέμα: Φιλοσοφικός διάλογος μέσα στη σχολική τάξη (Ρέθυμνο, 22-10-2010) [δες παραπάνω], σελ. 1-8. Αναδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Διά-ΛΟΓΟΣ 2 (2012), σελ. 294-304.

Οι Σημειώσεις του Νίτσε για τον ‘Ζαρατούστρα’ (Ιούλιος 1882 – Φεβρουάριος 1883). Δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στα «Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2011», 137 σ.

«Η διάχυση διακαλλιτεχνικής γνώσης μέσω ιστοσελίδας: Γενικές αρχές». Επιστημονική ανακοίνωση στη Διεθνή Ημερίδα με θέμα: «Προς τη νέα διακαλλιτεχνικότητα και διαπολιτισμικότητα με τη χρήση νέας τεχνολογίας», που διοργάνωσε το Εργαστήριο Καλλιτεχνικής και Πολιτισμικής Παιδείας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος, 5-2-2011).

 

2012

Οι ‘Εισφορές στη Φιλοσοφία’ του Heidegger. Μια προσπάθεια προσέγγισης.  Δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στα «Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2012», 117 σ. Δεύτερη έκδοση, «Bookstars – Γιωγγαράς», Αθήνα 2013, 176 σ.

Martin Heidegger: «Μερικές υποδείξεις πάνω σε κεφαλαιώδη ζητήματα του θεολογικού διαλόγου περί ‘Το πρόβλημα ενός μη-αντικειμενοποιητικού σκέπτεσθαι και ομιλείν μέσα στη σημερινή Θεολογία’». Μετάφραση – Σχόλια Γιάννης Τζαβάρας. Δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στα «Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2012», 9 σ.

 «Η ανθρώπινη μοίρα κατά τον Heidegger». Φιλοσοφείν 5 (2012), σελ. 188-210.

«Οι Εισφορές του Χάιντεγγερ και το συμβάν της ιδιοποίησης». Νέα Ευθύνη 14 (2012), σελ. 640-647.

 

2013

Υπαρξιακό και νοητικό γίγνεσθαι κατά τον Kierkegaard. Δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στα «Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2013» και ταυτόχρονα από τις εκδόσεις «Bookstars – Γιωγγαράς», Αθήνα 2013, 181 σ.

«Πρόλογος» στο βιβλίο της Μελίνας Γ. Μουζάλα: Ζητήματα Γνωσιολογίας, Οντολογίας και Μεταφυσικής στην Φιλοσοφία του Αριστοτέλους (2013), σελ. 13-14.

«Η τελεολογική αναστολή της ηθικότητας κατά τον Kierkegaard. Μια υπεράσπιση». Φιλοσοφία. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών 43 (2013), 365-380.

«Η δημοκρατική εκπαίδευση ως εμπειρία συλλογικής αυτοθέσμισης και αυτοδιαχείρισης». Ανακοίνωση στην επιστημονική διημερίδα με θέμα: «Η κρίση της δημοκρατίας ως κρίση της δημοκρατικής παιδείας» (Αλεξανδρούπολη, 8-9/11/2013).

 

2014

Ο Τζαβάρας υποβάλλει την παραίτησή του από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αφού συμπλήρωσε 35 χρόνια υπηρεσίας.

«Μεταφράζοντας την Έννοια της αγωνίας του Κίρκεγκωρ». Φρέαρ 5 (2014), 66-68.

«Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία Σαίρεν Κίρκεγκωρ». Φρέαρ 5 (2014), 84-87.

«Κράτος και εκπαίδευση κατά τον πρώιμο Νίτσε». Φιλοσοφία και Παιδεία 66-67 (2014), 4-7.

 

2015

Ο Τζαβάρας ανακηρύσσεται ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

«Ο σφαιρικός θεός του Εμπεδοκλή». «Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2015», σελίδες 1-18.

«Επαναπατρισμός κατά τον Hölderlin και τον Heidegger». Substantia Philosophica 1 (2015), 74-111.

«Η διάκριση του Χάιντεγγερ μεταξύ πρόχειρων και παρευρισκόμενων όντων» (σε μετάφραση του συγγραφέα). «Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2015», σελίδες 1-7.

 

2016

Σχόλια στο ποίημα του Παρμενίδη. Δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στα "Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2016", σελίδες 1-126.

Friedrich Nietzsche: Οι σημειώσεις για τον Ζαρατούστρα. Εισαγωγή - Μετάφραση - Σχόλια Γιάννης Τζαβάρας. "Παπαζήση", Αθήνα 2016, 262 σ. (Πρόκειται για το βιβλίο του Γιάννη Τζαβάρα: Οι Σημειώσεις του Νίτσε για τον "Ζαρατούστρα" (Ιούλιος 1882 - Φεβρουάριος 1883), που αρχικά δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στα «Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2011», 137 σ.).

"Νεότερες περιπέτειες του νόμου της αιτιότητας". Φιλοσοφείν: επιστήμη, εύνοια, παρρησία 14 (2016), 399-409.

"Πρόλογος" στο βιβλίο του Βασίλειου Δημόπουλου: Ο Martin Heidegger και η παιδαγωγία του θανάτου. Εκδόσεις Μπατσιούλας, Αθήνα 2016, σελ. 11-14.

«Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική Σιγητική ως επιστήμη». Φιλοσοφία. Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών 46 (2016), 228-240.

 

2017

Στοχασμός και ποίηση: Χάιντεγγερ και Χαίλντερλιν. Εκδόσεις Bookstars, Αθήνα 2017, 143 σ. [Ο Πρόλογος αυτού του βιβλίου δημοσιεύτηκε και ηλεκτρονικά στα "Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2017"].

"Εμπειρία θανάτου κατά τον Ρίλκε". Φιλοσοφείν: επιστήμη, εύνοια, παρρησία 15 (Ιανουάριος 2017), 355-374.

Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος: Άπαντα τα ευρισκόμενα. Δίγλωσση έκδοση. Εισαγωγή - Μετάφραση - Σχόλια Γιάννης Τζαβάρας. "Δωδώνη", Αθήνα 2017, 264 σελ. [Ένα μέρος από την Εισαγωγή αυτού του βιβλίου (σελ. 11-22) δημοσιεύτηκε και ηλεκτρονικά στα "Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2017"].

 

2018

"Σαίρεν Κίρκεγκωρ, ένας αδιανόητος διανοητής". Εφημερίδα "Ελευθερία" (Λάρισα, 25/3/2018). Το δημοσίευμα υπάρχει και στο διαδίκτυο. Πατήστε εδώ.

"Το ηρακλείτειο εν πάντα κατά τον Heidegger". Δημοσιεύτηκε στον τόμο: Θέματα Οντολογίας - Μεταφυσικής, Φιλοσοφίας των Μαθηματικών και Λογικής. Τιμητικός τόμος in memoriam Δημητρίου Δ. Μούκανου. Επιμέλεια Μελίνα Γ. Μουζάλα. "Gutenberg", Αθήνα 2018, 25-51.

"Ο χρόνος κατά τον Αίαντα του Σοφοκλή". Φιλοσοφείν: επιστήμη, εύνοια, παρρησία 18 (Ιούνιος 2018), 227-238.

"Ο δικός μου θάνατος κατά τον Ρίλκε". Διά-ΛΟΓΟΣ 8 (2018), 186-201.

 

2019

Όμηρος και Ρίλκε περί θανάτου. Ερμηνευτικά δοκίμια. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα 2019, 224 σελ.

"Η ουσία της σύγχρονης τέχνης κατά τον Heidegger". Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση 108 (2019), 210-225.

 

2020

Ράινερ Μαρία Ρίλκε: Επίλεκτα ποιήματα. Εκδόσεις bookstars, Αθήνα 2020, 179 σελ.

 

2021

Friedrich Hoelderlin: Δύο ποιήματα για τον Εμπεδοκλή. Εκδόσεις Διανόηση, Αθήνα 2021, 121 σελ.

Φιλοσοφικά άρθρα στη Βικιπαίδεια. Μεταξύ άλλων: Η έννοια της αγωνίας (Κίρκεγκωρ), Ευθύφρων (Πλατωνικός διάλογος), Σοφιστής (Πλατωνικός διάλογος), Η προέλευση του έργου τέχνης (Χάιντεγκερ), Λάχης (Πλατωνικός διάλογος), Μικρή Λογική (Χέγκελ), Περί του όντος και της ουσίας (de ente et essentia), Πραγματεία περί χρόνου (Αριστοτέλης), Περί αιωνιότητας και χρόνου (Πλωτίνος), Φόβος και Τρόμος (Κίρκεγκωρ).

 

2022

"Φιλοσοφικός διάλογος μέσα στη σχολική τάξη". Δελτίο Εκπαιδευτικού Προβληματισμού και Επικοινωνίας, Σχολή Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου,  Τεύχος 66 (2022).

Θρησκευτική ποίηση. Αισχύλου: Ύμνος στον Δία. Φρίντριχ Χαίλντερλιν: Άρτος και Οίνος, 7-9. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα 2022, 282 σελ.