Μεταφράσεις Γιάννη Τζαβάρα

[Για να διαβάσετε περισσότερα, κάνετε κλικ πάνω στον τίτλο κάποιας μετάφρασης.]

 

1. Σαίρεν Κίρκεγκωρ: Η έννοια της αγωνίας. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα 1971, 228 σ.

2. Μάρτιν Χάιντεγγερ: Είναι και χρόνος. Τόμος πρώτος, με πρόλογο και σχόλια του μεταφραστή. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα 1978, 414 σ.

3. Μάρτιν Χάιντεγγερ: Φαινομενολογία και Θεολογία. Με εισαγωγή και σχόλια του μεταφραστή. Εκδόσεις Εποπτεία, Αθήνα 1979, 80 σ.

4. Μάρτιν Χάιντεγγερ: «Πραγματεία περί θανάτου». Με πρόλογο και σχόλια του μεταφραστή. Περιοδικό Εποπτεία 53 (1981), 5-26.

5. Immanuel Kant: Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική Μεταφυσική που θα μπορεί να εμφανίζεται ως επιστήμη. Με εισαγωγή και σχόλια του μεταφραστή. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1983, 211 σ.

6. Immanuel Kant: Τα θεμέλια της Μεταφυσικής των ηθών. Με εισαγωγή και σχόλια του μεταφραστή. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1984, 143 σ.

7. Μάρτιν Χάιντεγγερ: Είναι και χρόνος. Τόμος δεύτερος, με σχόλια του μεταφραστή. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1985, 415-772 σ.

8. Μάρτιν Χάιντεγγερ: Η προέλευση του έργου τέχνης. Με εισαγωγή και σχόλια του μεταφραστή. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1986, 153 σ.

9. Paul Feyerabend: Γνώση για ελεύθερους ανθρώπους. Εκδόσεις Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη 1986, 264 σ.

10. Georg W. F. Hegel: Η επιστήμη της Λογικής (από την Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών σε επιτομή, §§ 1-244). Με εισαγωγή και σχόλια του μεταφραστή. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1991, 511 σ.

11. Georg W. F. Hegel: Η φιλοσοφία του πνεύματος. Πρώτο τμήμα: «Το υποκειμενικό πνεύμα» (από την Εγκυκλοπαίδεια των φιλοσοφικών επιστημών σε επιτομή, §§ 377-482). Με εισαγωγή και σχόλια του μεταφραστή. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1993, 290 σ.

12. Πλωτίνος: Εννεάδων βιβλία 30-33 (Το «μεγάλο βιβλίο»). Με εισαγωγή και σχόλια του μεταφραστή. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1995, 342 σ.

13. Θωμά Ακινάτη: Περί του όντος και της ουσίας (De ente et essentia). Με εισαγωγή και σχόλια του μεταφραστή. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1997, 175 σ.

14. Τρία κείμενα για τους Προσωκρατικούς: α) Karl Reinhardt: «Η σχέση ανάμεσα στα δύο μέρη του ποιήματος του Παρμενίδη» (1916). β) Uvo Hölscher: «παράδοξο, παρομοίωση και γνωμικό στον Ηράκλειτο» (1968). γ) Hermann Fränkel: «Ο εμπειρισμός του Ξενοφάνη και η γνωσιολογική του κριτική (απόσπ. Β 34)» (1960). Δημοσιεύτηκαν στους τόμους: Αλέξανδρος-Φοίβος Μουρελάτος (Επιμ.): Οι Προσωκρατικοί. Συλλογή κριτικών δοκιμίων. Μετάφραση Φ.Γ. Τσιγκάνου, Ν. Γιανναδάκης, Σπ. Μοσχονάς, Γ. Τζαβάρας. Εκπαιδευτήρια «Κωστέα-Γείτονα», Παλλήνη Αττικής, 2 τόμοι, χ.χ. (2002).

15. Martin Heidegger:Η τέχνη και ο χώρος. Με εισαγωγή και σχόλια του μεταφραστή. Εκδόσεις Ίνδικτος, Αθήνα 2006, 64 σ.

16. Joanna Haynes:Τα παιδιά ως φιλόσοφοι. Μάθηση μέσω έρευνας και διαλόγου στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Με πρόλογο του μεταφραστή. Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα 2009, 268 σ.

17. Martin Heidegger: "Μερικές υποδείξεις πάνω σε κεφαλαιώδη ζητήματα του θεολογικού διαλόγου περί 'Το πρόβλημα ενός μη-αντικειμενοποιητικού σκέπτεσθαι και ομιλείν μέσα στη σημερινή θεολογία' ". Με σχόλια του μεταφραστή. Δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στα "Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2012", 9 σ.

18. Armand Cuvillier: "Η εξέλιξη του φιλοσοφικού στοχασμού: Συγχρονικοί πίνακες". Πρόλογος - Μετάφραση - Επιμέλεια: Γιάννης Τζαβάρας. Δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα "Ελληνική Φιλοσοφική Βιβλιογραφία" το 2015.

19. Friedrich Nietzsche: Οι σημειώσεις για τον Ζαρατούστρα. Εισαγωγή - Μετάφραση - Σχόλια Γιάννης Τζαβάρας. "Παπαζήση", Αθήνα 2016, 262 σ.

20. Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος: Άπαντα τα ευρισκόμενα. Δίγλωσση έκδοση. Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Γιάννης Τζαβάρας. "Δωδώνη", Αθήνα 2017. [Ένα μέρος από την Εισαγωγή αυτού του βιβλίου (σελ. 11-22) δημοσιεύτηκε και ηλεκτρονικά στα "Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2017"].