Σχόλια στον Παρμενίδη

Γιάννη Τζαβάρα: Σχόλια στο ποίημα του Παρμενίδη
Δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στα "Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2016", 126 σ.
 
Για να δείτε ολόκληρο αυτό το βιβλίο σε pdf, πατήστε εδώ.
 
File:Parmenides.jpg
 

Αυτό το βιβλίο δεν είναι καινούριο. Προέκυψε από τις σημειώσεις ενός πανεπιστημιακού μαθήματος, που προσέφερε ο Γ. Τζαβάρας κατά το ακαδημαϊκό έτος 1979-1980 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ένα πρώτο τμήμα δημοσιεύτηκε ως άρθρο στο περιοδικό Εποπτεία, τεύχος 45 (1980), σελ. 311-326, με τίτλο «Σχόλια στο προοίμιο του Παρμενίδη». Τον ίδιο χρόνο δημοσιεύτηκαν τα σχόλια και στα υπόλοιπα επτά πρώτα αποσπάσματα του «περί ἀληθείας», με τίτλο: Το ποίημα του Παρμενίδη, από τις εκδόσεις «Δόμος», Αθήνα 1980.

Η παρούσα εμφάνιση διαφέρει, κατά το ότι περιλαμβάνει τα σχόλια χωρίς τον Πρόλογο, το Κριτικό υπόμνημα, το Υπόμνημα παράλληλων χωρίων, το Υπόμνημα πηγών και τον Πίνακα κυρίων ονομάτων. Ακόμα και η παρουσίαση του αρχαίου κειμένου με τη νεοελληνική μετάφραση έχει τεθεί ως συμπληρωματικό Επίμετρο στο τέλος. Γίνεται έτσι πρόδηλο ότι παραμερίζεται εδώ ο φιλολογικός χαρακτήρας εκείνου του βιβλίου, για να δοθεί έμφαση στον φιλοσοφικό σχολιασμό.

 

Για επιστροφή στα Βιβλία του Γιάννη Τζαβάρα πατήστε εδώ.