Βιβλία Γιάννη Τζαβάρα

[Για να διαβάσετε περισσότερα για κάθε βιβλίο, κάνετε κλικ πάνω στον τίτλο του.]

1. Bewegung bei Kierkegaard. Verlag Peter Lang, Frankfurt a. M. 1978, 122 σ. (Διδακτορική διατριβή).


2. Το ποίημα του Παρμενίδη. Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 1980, 241 σ.


3. Το βέβαιο του θανάτου. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1982, 118 σ.


4. Η ποίηση του Εμπεδοκλή (Κείμενο – Μετάφραση – Σχόλια). Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1988, 303 σ.


5. Ο Καντιανός χρόνος κατά τον Χάιντεγγερ. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1989, 101 σ.


6. Έρωτας – Πόλεμος. Δοκίμιο κοσμοθεωρίας. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1993, 172 σ.


7. Εγχειρίδιο φιλοσοφίας. Προβληματισμοί στον χώρο των ιδεών. Εκδόσεις Εκπαιδευτήρια Κωστέα-Γείτονα, Αθήνα 1995, 156 σ. (Β΄έκδοση, Ρέθυμνο 2001. Γ΄ έκδοση ριζικά ανανεωμένη: Εγχειρίδιο φιλοσοφίας. Διδασκαλία της Φιλοσοφίας με διαλογική κι ερευνητική μέθοδο.  Εκδόσεις Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός, Αθήνα 2006).


8. Η καθολική διάδοση της απελπισίας (Σπουδή στον Kierkegaard). Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1997, 202 σ.


9. Προβλήματα Φιλοσοφίας της παιδείας. 1η έκδοση, Ρέθυμνο 2000, 172 σ. 2η έκδοση, "Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2015", 107 σ.


10. Η απαξίωση των αξιών: Νίτσε και Χάιντεγγερ. Εκδόσεις Ίνδικτος, Αθήνα 2005, 237 σ.


11. Ανθολόγιο Αισθητικής. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2007, 175 σ.


12. Θεολογία και Φιλοσοφία κατά τον πρώιμο Χάιντεγγερ. Εκδόσεις Ίνδικτος, Αθήνα 2007, 125 σ.


13. Εισαγωγή στην Οντολογία. Εγχειρίδιο για διδασκαλία και έρευνα. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2009, 186 σ.

 

14. Φιλοσοφικός διάλογος μέσα στη σχολική τάξη. Πρακτικά ημερίδας (Ρέθυμνο, 22-10-2010)Εισαγωγή-Επιμ. Γιάννη Τζαβάρα. Δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στα "Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2011"Δεύτερη έκδοση, Διά-ΛΟΓΟΣ 2 (2012), 181-339.

 

15. Οι Σημειώσεις του Νίτσε για τον 'Ζαρατούστρα' (Ιούλιος 1882 - Φεβρουάριος 1883). Δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στα "Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2011", 137 σ. Αναδημοσιεύτηκε ως: Friedrich Nietzsche: Οι σημειώσεις για τον 'Ζαρατούστρα'. Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Γιάννης Τζαβάρας. "Παπαζήσης", Αθήνα 2016, 262 σ.

 

16. Οι 'Εισφορές στη Φιλοσοφία' του Heidegger. Μια προσπάθεια προσέγγισης. Δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στα "Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2012", 117 σ. Δεύτερη έκδοση, "Bookstars - Γιωγγαράς", Αθήνα 2013, 176 σ.

 

17. Υπαρξιακό και νοητικό γίγνεσθαι κατά τον Kierkegaard. Δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στα "Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2013" και ταυτόχρονα από τις εκδόσεις "Bookstars - Γιωγγαράς", Αθήνα 2013, 181 σ. 

 

18. Σχόλια στο ποίημα του Παρμενίδη. Δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικά στα "Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2016", 126 σ.

 

19. Στοχασμός και ποίηση: Χάιντεγγερ και Χαίλντερλιν. Εκδόσεις Bookstars, Αθήνα 2017, 143 σ.

 

20. Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος: Άπαντα τα ευρισκόμενα: Δίγλωσση έκδοσηΕισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Γιάννης Τζαβάρας. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα 2017, 264 σ. [Συμπληρωμένη έκδοση του υπ' αριθμό 4 βιβλίου].

 

21. Όμηρος και Ρίλκε περί θανάτου. Ερμηνευτικά δοκίμια. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα 2019, 224 σ.

 

22. Ράινερ Μαρία Ρίλκε: Επίλεκτα ποιήματα. Μετάφραση - Ερμηνευτικά Σχόλια Γιάννη Τζαβάρα. Εκδόσεις Bookstars, Αθήνα 2020, 179 σ.

 

23. Friedrich Hoelderlin: Δύο ποιήματα για τον Εμπεδοκλή. Εισαγωγή - Μετάφραση - Ερμηνευτικά Σχόλια Γιάννη Τζαβάρα. Εκδόσεις Διανόηση, Αθήνα 2021, 122 σ.

 

24. Θρησκευτική ποίηση: Αισχύλου, "Ύμνος στον Δία". Φρίντριχ Χαίλντερλιν, "Άρτος και Οίνος", 7-9. Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα 2022, 282 σ.

 

25. Friedrich Hoelderlin: Η γένεση εντός της φθοράς ή αλλιώς: Η καταρρέουσα πατρίδα... Εισαγωγή - Μετάφραση - Σχόλια Γιάννη Τζαβάρα. Εκδόσεις Διανόηση, Αθήνα 2022, 221 σ.