Προβλήματα Φιλοσοφίας της παιδείας

 

Γιάννη Τζαβάρα: Προβλήματα Φιλοσοφίας της παιδείας

1η έκδοση, Ρέθυμνο 2000, 172 σελίδες.

2η έκδοση, "Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2015", 107 σελίδες.

 

Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου εκτίθενται τα εξής:

Τι είναι παιδεία; Μπορεί να γίνει λόγος για την παιδεία ενός λαού και ενός έθνους ή μπορεί μόνο ένα ανθρώπινο άτομο να έχει παιδεία; Είναι η τηλεόραση παράγων παιδείας ή παραπαιδείας; Οδηγεί η εκπαίδευση κυρίως στη γνώση του κόσμου ή κυρίως στην αυτογνωσία;

Αυτά και άλλα φιλοσοφικο-παιδαγωγικά ερωτήματα τίθενται και εξετάζονται σ’ αυτό το βιβλίο. Η επεξεργασία τους δεν έχει σκοπό να τα «εξαντλήσει» παρέχοντας μια τελειωτική απάντηση, αλλά θέλει να προσφέρει βασικά στοιχεία για μια περαιτέρω επεξεργασία τους. Όπως και κάθε άλλο γνήσιο φιλοσοφικό έγχείρημα, η Φιλοσοφία της παιδείας νοείται ως απορητική διαδικασία και όχι ως ετοιμοπαράδοτη θεωρία.

 

 

Johann Tzavaras: Probleme der Bildungsphilosophie

 ZUSAMMENFASSUNG:

     In diesem Arbeitsbuch werden solcherlei Fragen gestellt und bearbeitet: Was ist Bildung (griechisch: παιδεία)? Kann man über die Bildung eines Volkes und einer Nation sprechen, oder kann nur ein menschliches Individuum Bildung haben? Ist das Fernsehen ein Erziehungsmittel oder ein Verzerrungsmittel? Führt die Erziehung hauptsächlich zur Welterkenntnis oder zur Selbsterkenntnis?

     Die Erörterung dieser Fragen hat nicht zum Ziel, diese vollständig zu behandeln bzw. eine endgültige Antwort zu geben, sondern will eine Grundhilfe zu einer weiteren Bearbeitung anbieten. Wie jede andere philosophische Angelegenheit, die Bildungsphilosophie wird als ein aporetischer Prozeß und keineswegs als eine vollständige Theorie aufgefaßt.