Οι Σημειώσεις του Νίτσε

Γιάννη Τζαβάρα: Οι Σημειώσεις του Νίτσε για τον 'Ζαρατούστρα' (Ιούλιος 1882 - Φεβρουάριος 1883). Δημοσιεύτηκε στα Φιλοσοφικά Δημοσιεύματα 2011 της "Ελληνικής Φιλοσοφικής Βιβλιογραφίας"

 

Για να δείτε ολόκληρο το βιβλίο σε pdf, πατήστε εδώ (μέρος 1ο) και εδώ (μέρος 2ο).

Αναδημοσιεύτηκε ως: Friedrich Nietzsche: Οι σημειώσεις για τον 'Ζαρατούστρα'. Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Γιάννης Τζαβάρας. "Παπαζήσης", Αθήνα 2016, 262 σ.

Αποτέλεσμα εικόνας για Nietzsche

Friedrich Nietzsche (1844-1900)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το βιβλίο του Νίτσε "Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα" γίνεται εδώ προσιτό μέσω των σημειώσεων, που ο Γερμανός στοχαστής κατέγραψε κατά τα έτη 1882-1883 κι εκδόθηκαν στα Κατάλοιπά του. Αυτές οι σημειώσεις χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τη συγγραφή του νιτσεϊκού εκείνου βιβλίου. Μέσω των επιλεγμένων σημειώσεων α) γίνονται σαφέστερα κάποια χωρία του νιτσεϊκού 'Ζαρατούστρα', τα οποία δεν γίνονται αφ' εαυτών κατανοητά. β) Γίνονται φανερές οι νιτσεϊκές εμπνεύσεις που μετά από επεξεργασία δημοσιεύτηκαν. γ) Διασαφηνίζονται οι λόγοι που ώθησαν τον Νίτσε να διαμορφώσει τον 'Ζαρατούστρα' σαν ένα θρησκευτικό έργο και όχι σαν επιστημονική πραγματεία. δ) Εκτίθενται τα πιο πολυποίκιλα θέματα, που επεξεργάστηκε ο Γερμανός συγγραφέας και τα ενέταξε στο ίδιο βιβλίο, μολονότι αυτά δεν συγκροτούν μια ενιαία θεματική.

 

ZUSAMMENFASSUNG

Nietzsches Notizen zum Zarathustra (Juli 1882 – Februar 1883)

Nietzsches Werk “Also sprach Zarathustra” wird hier durch die Notizen zugänglich, die der Denker während der Jahre 1882-1883 machte. Diese Notizen wurden von ihm als eine wichtige Grundlage zur Verfassung des genannten Werkes genutzt. Durch die ausgewählten Notizen werden u.a. erklärbar a) einige Textstellen des Werkes, die von sich selbst nicht ganz verständlich sind; b) die Inspirationen als erste denkerische Ausbrüche, die zum Ziel der Veröffentlichung bearbeitet wurden; c) die Gründe, warum Zarathustra die Form eines religiösen Werkes und nicht einer wissenschaftlichen Abhandlung nahm; d) die vielfältigsten Themen, die im Buch behandelt wurden, ohne eine thematische Einheit oder eine einheitliche Lehre auszumachen.

 

Για να επιστρέψετε στα Βιβλία του Γιάννη Τζαβάρα πατήστε εδώ.