Ερευνητικά ενδιαφέροντα

 

Α) Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

Σχετικά βιβλία του: 1. Το ποίημα του Παρμενίδη (1980)

                            2. Η ποίηση του Εμπεδοκλή (1988)

                            3. Πλωτίνου: Το «μεγάλο βιβλίο» (= Εννεάδων βιβλία 30-33) (1995)

 

Β) Οντολογία – Μεταφυσική
Σχετικά βιβλία του: 1) Bewegung bei Kierkegaard (1978).  

                             2) O Καντιανός χρόνος κατά τον Χάιντεγγερ (1989). 

                             3) Έρωτας – Πόλεμος. Δοκίμιο κοσμοθεωρίας (1993).  

                             4) Η απαξίωση των αξιών: Νίτσε και Χάιντεγγερ (2005).  

                             5) Εισαγωγή στην Οντολογία (2009). 

                             6) Μεταφράσεις οντολογικών-μεταφυσικών βιβλίων των: Θωμά Ακινάτη, Χάιντεγγερ, Καντ, Χέγκελ.

 

Γ) Φιλοσοφία της παιδείας
        Σχετικό βιβλίο του: Προβλήματα Φιλοσοφίας της παιδείας (1η έκδοση, Ρέθυμνο 2000. 2η έκδοση, e-book, 2015). 

        Σχετική επιστημονική ανακοίνωση: "Η δημοκρατική εκπαίδευση ως εμπειρία συλλογικής αυτοθέσμισης και αυτοδιαχείρισης". Ανακοίνωση στην επιστημονική διημερίδα με θέμα "Η κρίση της δημοκρατίας ως κρίση της δημοκρατικής παιδείας" (Αλεξανδρούπολη, 8-9/11/2013).

 

Δ) Διδακτική της φιλοσοφίας

Σχετικά βιβλία του: 1) Εγχειρίδιο φιλοσοφίας (1995, 2001, 2006)

                    2) Μετάφραση του βιβλίου: Joanna Haynes, Τα παιδιά ως φιλόσοφοι (2009)

 

Ε) Αισθητική και Αισθητική Αγωγή
Σχετικά έργα του: 

1) M. Heidegger, Η προέλευση του έργου τέχνης. Μετάφραση Γ. Τζαβάρας (1986).

2) Ανθολόγιο Αισθητικής (2007)

3) Περιοδικό «Αισθητική Αγωγή» (2002-σήμερα).

4) "Η διάχυση διακαλλιτεχνικής γνώσης μέσω ιστοσελίδας. Γενικές αρχές". Επιστημονική ανακοίνωση στη Διεθνή Ημερίδα με θέμα: "Προς τη νέα διακαλλιτεχνικότητα και διαπολιτισμικότητα με τη χρήση νέας τεχνολογίας", που διοργάνωσε το Εργαστήριο Καλλιτεχνικής και Πολιτισμικής Παιδείας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος, 5-2-2011). Δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά της ημερίδας.