Εισαγωγή στην Οντολογία

Γιάννη Τζαβάρα: Εισαγωγή στην Οντολογία. Εγχειρίδιο για διδασκαλία και έρευνα. "Gutenberg", Αθήνα 2009, 186 σελίδες.              

Αποτέλεσμα εικόνας για Τζαβάρας Εισαγωγή στην οντολογία

Στο οπισθόφυλλο του βιβλίου εκτίθενται τα εξής:

Η Οντολογία είναι μια παρεξηγημένη επιστήμη. Από ένα τραγικό σφάλμα συγχωνεύτηκε με τη Μεταφυσική και βρέθηκε στο στόχαστρο μιας αμείλικτης πολεμικής. Είναι όμως καιρός να ανακάμψει και να επανέλθει σ’ εκείνη την αρχαία της αίγλη που την είχε εντοπίσει ως επίκεντρο της φιλοσοφίας.

Το παρόν βιβλίο παρέχει μια εισαγωγική πληροφόρηση σχετικά με τα ερωτήματα, τις έννοιες και τις μεθόδους της Οντολογίας. Επικεντρώνεται σε τρεις κορυφαίους ανά τους αιώνες οντολόγους, αυτούς που στάθηκαν αποφασιστικοί για μια επανειλημμένη επανίδρυση αυτής της επιστήμης: στον Αριστοτέλη (4ο αιώνα π.Χ.), στον Ιμμάνουελ Καντ (18ο αιώνα μ.Χ.) και στον Μάρτιν Χάιντεγγερ (20ό αιώνα).

Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η Οντολογία δεν είναι τόσο η επιστήμη των όντων ή της ύπαρξης, όσο η επιστήμη του Είναι. Η Οντολογία κατέχει όλα τα απαραίτητα μεθοδολογικά εργαλεία για να πετύχει την καθολίκευση, εξειδίκευση και εξατομίκευση των όντων. Κεντρικό οντολογικό θέμα είναι όμως αυτό που υπερβαίνει τα όντα, κι αυτό δεν είναι οι παραδοσιακές «ιδέες» (της ψυχής, της αιωνιότητας, του κόσμου ή του Θεού), αλλά είναι ο άνθρωπος κατά το μέτρο που προσεγγίζει κατανοητικά και αποφασιστικά το Είναι των όντων.