Διδασκαλία

Κατά την υπερτριακονταετή θητεία του στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ο Γιάννης Τζαβάρας δίδαξε τα εξής μαθήματα:

1. Το ποίημα του Παρμενίδη.

2. Πλάτωνος «Σοφιστής».

3. Η έννοια του χρόνου στον Αριστοτέλη.

4. Η θεωρητική φιλοσοφία του Καντ.

5. Μάρτιν Χάιντεγγερ: «Είναι και Χρόνος».

6. Αριστοτέλους: «Περί ψυχής».

7. Το φιλοσοφικό πρόβλημα του θανάτου.

8. Η φιλοσοφία του Κίρκεγκωρ.

9. Πλάτωνος «Θεαίτητος».

10. Νίτσε: «Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα».

11. Φιλοσοφία του γάμου.

12. Θέματα αρχαίας Μεταφυσικής (Προσωκρατικοί).

13. Κανονιστική ηθική.

14. Το πρόβλημα της ανθρώπινης συνύπαρξης και συνάντησης.

15. Η διδασκαλία της φιλοσοφίας στη Μέση Εκπαίδευση.

16. Η έννοια της αγωνίας.

17. Η έννοια της αμφιβολίας.

18. Η έννοια του κόσμου.

19. Τα οντολογικά θεμέλια της Αισθητικής.

20. Πλάτωνος «Συμπόσιον» και «Φαίδρος».

21. Η έννοια του χρόνου.

22. Το πρόβλημα του θανάτου.

23. Εμπεδοκλής.

24. Εισαγωγή στη φιλοσοφία.

25. Η θεωρία του Αριστοτέλη περί χρόνου.

26. Θέματα Προσωκρατικής Φιλοσοφίας.

27. Φιλοσοφία της ύπαρξης.

28. Η προέλευση του έργου τέχνης κατά τον Μάρτιν Χάιντεγγερ.

29. Η σχέση μεταξύ Οντολογίας και Λογικής.

30. Φιλοσοφία της παιδείας.

31. Αισθητική αγωγή.

32. Αισθητική αγωγή: Γενικές αρχές.

33. Φιλοσοφία για παιδιά.

 

Από τα ανωτέρω θέματα τα υπ’ αριθμόν 26, 27, 28 και 31 διδάχτηκαν (και) σε μεταπτυχιακό επίπεδο.